Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i

wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy

Meble Górecki, prowadzony pod http://www.meblegorecki.com (dalej zwaną Witryną)

przez Przedsiębiorstwo PPUH MEBLE GÓRECKI, WITOLD GÓRECKI z siedzibą w Pieczyska 39, 98-400 Wieruszów, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne

działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych

osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów ?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu

rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i

zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne

wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo

podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej

możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

poprawiania.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do

następujących podmiotów Poczta Polska S.A., Iwona Kolendowicz "Colmar", W takich przypadkach

ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym

organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i

ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia

serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności certyfikat Commercial SSL SSL CERTUM.

Jest uznawany przez popularne przeglądarki internetowe, zapewnia weryfikację domeny oraz szyfrowanie połączenia do 256 bitów..

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,

w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego

szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie

zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w

poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,

że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania

ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z

państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu

korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw ?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach

Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod

adresem: meble.gorecki@interia.eu. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa

temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a

także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa

danych osobowych w celach marketingowych.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie

strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane

przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z

którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady

postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa

zadane pod adresem: allegro.meblegorecki@interia.eu lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji

PPUH MEBLE GÓRECKI, WITOLD GÓRECKI

PIECZYSKA 39

98-400 WIERUSZÓW