System STILO

 

13
                      Narożnik STILO